MARKARBETEN, SCHAKTNING OCH M.M.

Vi på Fäbackens Gräv AB i Torsby erbjuder grävtjänst och entreprenadmaskinsarbete i Torsby och Sunne. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan ni känna er trygga med vårt arbete och den service vi ger.

Vi på Fäbackens Gräv AB i Torsby erbjuder grävtjänst och entreprenadmaskinsarbete i hela Värmland. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan ni känna er trygga med vårt arbete och den service vi ger.

Vi erbjuder helhetslösningar till våra kunder. Det är klokt att anlita ett erfaret företag med branschkunskap och välutrustade maskiner när du behöver hjälp med exempelvis grävtjänster då det kan spara både tid och pengar. I vår maskinpark finns idag 5-, 12- och 25-tons maskiner, allt för att kunna leva upp till dina önskemål och behov.

VÅRA TJÄNSTER

 • Grävmaskinsarbeten
 • Schaktning
 • Trädgårdsanläggning
 • Markarbeten
 • Dränering
 • Skogsrenovering
 • Totalentreprenad
 • Husgrunder (från gjutning av platta till byggklar)
 • Nybygge
 • Snöröjning
 • Sprängning
 • Trädgårdsarbeten
 • Planering för asfaltering av gårdsplaner, parkeringar m.m.
 • Omdränering av hus, inkl. fuktisolering av källargrund
 • Schaktning för husgrunder
 • Anläggande av skogsvägar
 • Vatten och avloppsarbeten
 • Alla slags markarbeten: Husgrunder, vägar, dammar, industrigrunder, avlopp, kabelarbeten, fjärrvärme
 • Sopning, grustransporter, trailertransporter, husrivning, markplanering, dikning, vattenledningar